Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

Az egyezőség folyamatos biztosítására az egyszeri kataszter karbantartás után vállalunk átalánydíjas szolgáltatást is

2024.03.18

Sok érdeklődést kaptam a "MÁK tájékoztató: változik a kataszter adatszolgáltatás benyújtásának módszere és felülete, statisztika már csak az ASP-ből készíthető" tárgyú e-mail kiküldése után az E-Szoftverfejlesztő/E-Szoft Team Kft. szakmai közreműködő partnerünkkel nyújtott kataszterkarbantartás szolgáltatásaink iránt (lásd a 2023.11.08. -ai tájékoztatót).

Érthető az érdeklődés, mivel ez az első év, amikor az OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás már nem nyújtható be a legtöbb önkormányzat esetén korábban megszokott módon, a 2023. évi, 2024. március 20-án esedékes statisztika már kizárólag a Magyar Államkincstár által biztosított ASP IVK (Ingatlanvagyon- kataszter) informatikai rendszeren keresztül küldhető be. Ez alól nem kivételek az interfészes csatlakozó önkormányzatok sem. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy sajnos még sok az olyan önkormányzat, ahol nem alkalmasak az ASP IVK-ban szereplő adatok a beszámolójelentéshez.

A statisztikai adatszolgáltatás már elvárt alapja az IVK szakrendszerben vezetett, az adózási földkönyvvel megegyező, beszámoló adataival egyező nyilvántartás megléte. Az ezt is tartalmazó egyszeri munkára országos szinten kötöttünk szerződéseket települési önkormányzatokkal. Az egyszeri díjért nekik természetesen vállalt az ASP kataszteri szakrendszerében tárolt nem 0 bruttó értékű kataszteri betétlapok és a Gazdálkodási szakrendszerben (KATI modulban) tárolt tárgyi eszköz kartonok összekapcsolása és a szükséges adatmigrációk elvégzése is. Az IVK-KATI összerendelés még nem elvárt a MÁK részéről, de a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei összekapcsolásával biztosítható, hogy a két szakrendszerben egyezzenek a bruttó értékek, együtt változzanak.

Az E-Szoftverfejlesztő/E-Szoft Team Kft. által végzett munka előnyei:

 • A Földhivatal ingatlan-nyilvántartásának és az önkormányzat meglévő nyilvántartásának összevetése nem manuális, így gyors és pontos eredmény garantált, az eltérések alapján az E-Szoftverfejlesztő/E-Szoft Team Kft.-vel vállaljuk a hiányzó tételek rögzítését is.
 • Szinte minden forrás szakrendszerből képes az adatok betöltésére, a szükséges adatmigrációkra (az E-Szoftverfejlesztő Kft. fejlesztette és üzemeltette az ASP előtti KATAwin és e-Kata kataszteri és eszköznyilvántartó rendszereket).


Az egyszeri kataszter karbantartás, tárgyi eszköz adatkapcsolat kialakítást követően a legtöbb helyen igény volt az egyezőség folyamatos biztosítására, így a települési önkormányzatok kérésére kialakítottuk az IVK ingatlanvagyon-kataszter, nagy- és kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartások folyamatos karbantartása szolgáltatásainkat kétféle szolgáltatástartalommal.  

 1. Ahol az önkormányzat ügyintézői elvégzik az ASP IVK és KATI nyilvántartások vezetését, ott a munkájuk folyamatos támogatására az "ASP IVK-KATI és földkönyvi egyezőség felülvizsgálat és betétlap szintű egyezőség felülvizsgálat, adat- és hibaellenőrzés, eltérés állományok előállítása" szolgáltatásunkat ajánljuk. Ennek keretében az E-Szoft Team Kft. negyedéves gyakorisággal előállítja és átadjuk az egyezőség biztosításához szükséges listákat.
   
 2. Ahol a munkát elvégző szakértő ügyintézők hiányában adatrögzítés és teljes karbantartás szükséges, ott az E-Szoft Team Kft. közreműködésével teljes kataszter és tárgyieszköz karbantartást vállalunk: ASP IVK és KATI nyilvántartások folyamatos vezetését, karbantartását, a változások rögzítését, az önkormányzat által biztosított adatok feldolgozását, a számviteli nyilvántartással való negyedévenkénti egyeztetést, negyedéves/éves záráshoz kapcsolódó dokumentumok előállítását, az ASP IVK-KATI és földkönyvi tételes egyezőség, a kataszter és tárgyi eszköz kartonok tételes egyezésének folyamatos biztosítását, illetve az OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás elkészítését.


Árajánlatkéréssel forduljon hozzám, elérhetőségem:
Szűcsné Tóth Éva
ügyvezető, IP Monitoring Kft.
+36 30 2052384
szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu
ipmonitoring.hu/kapcsolat

A kataszter adatok egyszeri karbantartása és az átalánydíjas karbantartási szolgáltatások árajánlatában több önkormányzat együttes szerződéskötése esetén 5-20 % csoportos kedvezményt tudok biztosítani, illetve egyedi kedvezményt az IP Monitoring Kft. egyéb szolgáltatásaira szerződött partnereknek (a szolgáltatások részleteit lásd: ipmonitoring.hu):

 • Informatikai biztonság, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős feladatok
 • Adatvédelem: GDPReg adatkezelési rendszer, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás
 • A közfeladatot ellátó szerveket terhelő elektronikus közzétételi kötelezettség
 • Belső visszaélés-bejelentési rendszer: eJelent szoftver és compliance szolgáltatás

 

MÁK tájékoztató: változik a kataszter adatszolgáltatás benyújtásának módszere és felülete, statisztika már csak az ASP-ből készíthető

2023.11.08.

A Magyar Államkincstár 2022 novemberben az eAdat rendszerén tájékoztatta az ASP csatlakozásban érintett önkormányzatokat az ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben rögzített kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetésére és az ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítésére. Erről lásd a friss hírünket.

A MÁK 2023 novemberében már arról tájékoztatja az önkormányzatokat, hogy a következő évben esedékes OSAP 1616 adatgyűjtés vonatkozásában változik az adatszolgáltatások benyújtásának módszere és felülete. A beszámolójelentés a Magyar Államkincstár által biztosított ASP Ingatlanvagyon- kataszter informatikai rendszeren keresztül teljesíthető a területileg illetékes vármegyei igazgatóságok irányába minden önkormányzatra vonatkozóan, beleértve az interfészes csatlakozókat is.
Ismét felhívják a figyelmet, hogy a költségvetési támogatások feltételeinek ellenőrzése, megítélése és elszámolása során kiemelten fontos szempont az ASP szakrendszerben felfektetett kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetése és ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítése.
Kérelemmel lehetőség van az ASP-ben nem megfelelő tenant adatállomány törlésére és újbóli migrálásra.
Az erről szóló MÁK tájékoztató erről a linkről letölthető

Ha nincsen elegendő szakértelemmel, gyakorlattal vagy kapacitással rendelkező ügyintéző, vagy a megoldás nem egyértelmű, ha az Önkormányzat sem az ASP szakrendszerből készítette eddig a statisztikát és a jövőben problémát jelent a korábbi módon történő adatszolgáltatás megszűnése, akkor keressen elérhetőségeinken.
Az ASP migrációs partnerünkkel, a hiányzó adatok rögzítésére, adatmigrációra képes E-Szoftverfejlesztő Kft./E-Szoft Team Kft. csapatával vállalunk ingatlan betétlapok rögzítését és egyszeri vagy folyamatos karbantartást, garanciát vállalunk az elvárásoknak megfelelő következő évi OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás elkészítésére.
Keressen, ha van kataszter az ASP IVK-ban, de nem alkalmas az adatszolgáltatásra, a földkönyvvel nem egyezik vagy nincsen adat.
Keressen, ha segítségre van szüksége az ASP-ből történő OSAP adatszolgáltatásra.
Keressen, ha tárgyi eszköz rögzítés szükséges.
Keressen, ha az ASP-ben a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei nincsenek összekapcsolva, a két szakrendszerben a bruttó értékek nem egyeznek, nem együtt változnak.
Az E-Szoftverfejlesztő Kft./E-Szoft Team Kft. több Budapest Főváros Kerületi Önkormányzatnak végez/végzett kataszter karbantartás feladatokat.

Az E-Szoftverfejlesztő Kft./E-Szoft Team Kft. az érdeklődést jelző és az egyeztetés résztvevőit helyben egyeztetett időpontra megszervező hivatalok számára egyedi helyzetfelmérést, egyeztetést ajánl fel. A jegyző/polgármester, döntéshozó és az érintett önkormányzatok kataszter-ügyintézői jelenlétében történő személyes vagy online konzultáció segítséget ad a teendők felmérésére és megoldására (kérésre helyszíni megbeszéléssel).
Az érdeklődőkkel a kapcsolattartást, az időpont egyeztetést, az ajánlatok készítését, szerződések megkötését fővállalkozóként az IP Monitoring Kft. végzi.

A statisztikai adatszolgáltatáson túl a legtöbb önkormányzatnak problémát jelent, hogy nem elegendő az IVK szakrendszerben az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, hanem azokat össze kell rendelni a tárgyi eszközök KATI modulban rögzített, leltározott adataival.

Migrációs előzmény: Az ASP csatlakozás előtt az önkormányzatok többsége az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett és üzemeltetett KATAwin vagy e-Kata kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert használta a kataszter nyilvántartásra, ezekből a forrásrendszerekből kerültek átemelésre az akkori állapotnak megfelelő adatok. Sajnos az adatok az önkormányzatok nagy részénél hiányosak vagy pontatlanok voltak.
Az ASP rendszerben két külön szakrendszer (az Ingatlanvagyon-kataszter rendszer és a gazdálkodási szakrendszer KATI modulja) biztosítja az analitikus nyilvántartások vezetését arra hivatkozva, hogy eltérőek a számviteli és a vagyongazdálkodási szempontok. Ezért a migrációkor a KATAwin vagy e-Kata rendszerek adatait külön kellett szedni.
Pontos adatok esetén is szükséges az IVK-KATI összekapcsolás, mert a jogszabályok a két nyilvántartás között az ingatlanvagyon számviteli bruttó értékére kötelezően egyezőséget írnak elő:
 1. A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell (4/2013 (I.11.) Kormányrendelet)
 2. A kataszterben feltüntetett épület ingatlanrészek, illetőleg egyéb építmény ingatlanrészek bruttó értékének külön-külön és minden időpontban meg kell egyezni a számvitelben nyilvántartott bruttó értékkel (147/1992 (XI.6.) Kormányrendelet)
ezért az eltérő analitikus adattartalom ellenére is biztosítani szükséges a kapcsolatot.
A kataszter karbantartás, ASP IVK - KATI összekapcsolás tájékoztatónk az alábbi gombról is letölthető:
Letöltöm a KATASZTER KARBANTARTÁS TÁJÉKOZTATÓ-t
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. együttműködésével megoldást nyújtunk:
 • ha a számviteli és a kataszteri értékek egyezősége, a pontos eszköznyilvántartás nem teljeskörűen biztosított
 • ha az ingatlan betétlapok nem naprakészek vagy hiányosak, rögzítés szükséges
 • ha a kataszter ingatlan adatlapjának, a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai nem egyeznek meg a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásának adataival, a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával
 • ha a mérlegadatok és az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok nem egyeznek meg
 • ha az ASP IVK és a KATI moduljai közötti integrációs kapcsolat nem megfelelő, a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei nincsenek összekapcsolva, a két szakrendszerben a bruttó értékek nem egyeznek, nem együtt változnak
 • ha az éves ingatlanvagyon-statisztika az IVS programból készült, és nincs alátámasztó analitika, a statisztika nem alkalmas a MÁK adatszolgáltatásra
 • ha a kataszter nyilvántartást, statisztikát eddig külső szakértő végezte és a fentieket nem vállalja vagy nincs szabad hozzáértő munkatárs ezekre.

Az érdeklődőknek a kataszterért felelős ügyintézők és döntéshozók jelenlétében előzetes egyeztetés után kötelezettségmentesen helyszínen vagy telefonon tájékoztatást nyújt az E-Szoftverfejlesztő Kft./ E-Szoft Team Kft. szakértője. Ezt követően árajánlatot az egyedi igények és feladatok ismeretében e-mailben küldünk.

A döntésnél javasoljuk figyelembe venni, hogy:
 • a kataszter karbantartás időigényes és utólagos fizetést igényel
 • eddig is jelentős volt az önkormányzatok részéről érkező megbízás, a kapacitások végesek, erősen korlátozott a 2025. márciusi határidőre teljes rendbetételre vállalható megbízások száma
 • az idei évben szerződést kötőknek még biztosan elkészül márciusban az elvárásoknak megfelelő OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás
 • ellenőrzéskor az eddigi tapasztalatok alapján figyelembe vették a megkötött ASP kataszter karbantartás, tárgyi eszköz adatkapcsolat kialakítás szerződést

MÁK tájékoztatás az ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben vezetett nyilvántartásokról

2022.11.08.

A Magyar Államkincstár az eAdat rendszerén tájékoztatta az ASP csatlakozásban érintett önkormányzatokat az ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben rögzített kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetésére és az ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítésére, mert ez a költségvetési támogatások feltételeinek ellenőrzése, megítélése és elszámolása során kiemelt szempont.
Kérelemmel lehetőség van a nem megfelelő tenant adatállomány törlésére és újbóli migrálásra.