Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

Célunk: a komplex informatikai szolgáltatások növekvő, és az új törvényi előírás miatt a közigazgatásban jelentkező jelentős piaci igények kiszolgálása.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek, köztük a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalai számára feladatokat, kötelezettségeket határozott meg, melyekhez jellemzően humán erőforrás és kompetencia hiányában külső tanácsadó igénybevétele szükséges.

Fő tevékenység a helyi önkormányzatok számára informatikai biztonsági tanácsadás, mely magába foglalja:

 • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és a részletszabályokat tartalmazó, a törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet elvárásait egyaránt kielégítő informatikai biztonsági rendszer kialakítása, bevezetése,

 • Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása tanácsadóként, a Hivataloknál előforduló, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok ellátása (folyamatos szolgáltatás, törvényi kötelezettség.
  Az Ibtv. hatálya alá tartozó szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik biztonságáért felelős személyt szükséges kinevezni vagy megbízni, aki biztosítja az Ibtv.-ben meghatározott követelmények teljesülését.
  A törvény meghatározza, hogy milyen végzettséggel, szakképzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkező 1 és milyen módon 2 láthatja el ez a feladatot. Jelenleg nagyon kevés szakember rendelkezik az előírt kompetenciával.

Egyéb tevékenységek

 • rendszergazdai szolgáltatás

 • informatikai tanácsadás önkormányzatok számára (pl. ASP szakrendszeri beállítások, elektronikus ügyintézés)

 • számítástechnikai szolgáltatások (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás, hálózatépítés, informatikai rendszerek telepítése)

 • számítástechnikai eszközök értékesítése

 • szoftverfejlesztés (gdpreg.hu)

 • ügyvezető, Szűcsné Tóth Éva: menedzsment (informatikai biztonsági, minőség-, környezetközpontú-, energiairányítási) rendszerek kiépítése, karbantartása, TÜV Rheinland Intercert Kft. (Bp.) és a QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft. (Miskolc) auditoraként ezek felülvizsgálata.

Az IP Monitoring Kft. ügyvezetője, Szűcsné Tóth Éva rendelkezik az Elektronikus Információs rendszerek biztonságáért felelős jogosultsággal, így szakmailag megfelelő, kockázatértékelésre és biztonsági szintbe és osztályba sorolásra alapuló biztonsági szabályzat készítését vállalja.

Szűcsné Tóth Éva jogosultságot igazoló dokumentumai: