Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

FENNTARTHATÓSÁG (ESG)

Az IP Monitoring Kft. – GDPReg Kft. cégcsoport örömmel és büszkén csatlakozott a felelősen gondolkodó, a fenntartható, digitális és ember-központú jövőért felelős döntéseket meghozó, konkrét megoldásokat kidolgozó gazdasági társaságok köréhez.
Első fenntarthatósági jelentésünkből főként a digitalizációhoz, szemléletformáláshoz és az energiahatékonyság növelő beruházáshoz kapcsolódó céljainkat emeljük ki.

Célunk: a komplex informatikai szolgáltatások növekvő, és az új törvényi előírás miatt a közigazgatásban jelentkező jelentős piaci igények kiszolgálása.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek, köztük a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalai számára feladatokat, kötelezettségeket határozott meg, melyekhez jellemzően humán erőforrás és kompetencia hiányában külső tanácsadó igénybevétele szükséges.

Fő tevékenység a helyi önkormányzatok számára informatikai biztonsági tanácsadás, mely magába foglalja:

 • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és a részletszabályokat tartalmazó, a törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet elvárásait egyaránt kielégítő informatikai biztonsági rendszer kialakítása, bevezetése,

 • Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása tanácsadóként, a Hivataloknál előforduló, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok ellátása (folyamatos szolgáltatás, törvényi kötelezettség.
  Az Ibtv. hatálya alá tartozó szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik biztonságáért felelős személyt szükséges kinevezni vagy megbízni, aki biztosítja az Ibtv.-ben meghatározott követelmények teljesülését.
  A törvény meghatározza, hogy milyen végzettséggel, szakképzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkező és milyen módon láthatja el ez a feladatot. Jelenleg nagyon kevés szakember rendelkezik az előírt kompetenciával.

Egyéb tevékenységek

 • informatikai, IP alapú szolgáltatások (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás, hálózatépítés, informatikai rendszerek, pl. korszerű mentési rendszerek telepítése, szolgáltatásfigyelés, monitoring)
 • rendszergazdai szolgáltatás
 • informatikai tanácsadás önkormányzatok számára (pl. ASP szakrendszeri beállítások, elektronikus ügyintézés)
 • számítástechnikai eszközök értékesítése
 • épületfelügyelet, diszpécserközpont szolgáltatás ( Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft. által nyújtott távfelügyelet): a teljes körű biztonsági követelményhez tartozó fizikai biztonság megvalósítása, a vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete, a beérkező jelzések esetén intézkedések megtétele, a megadott személyek és a hatóság értesítése
 • szoftverfejlesztés (GDPReg adatkezelési rendszer)
 • ügyvezető, Szűcsné Tóth Éva: menedzsment (informatikai biztonsági, minőség-, környezetközpontú-, energiairányítási) rendszerek kiépítése, karbantartása, TÜV Rheinland Intercert Kft. (Bp.) és a QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft. (Miskolc) auditoraként ezek felülvizsgálata.

JOGOSULTSÁGOK

Az IP Monitoring Kft. ügyvezetője, Szűcsné Tóth Éva és Lapos Bence szoftverfejlesztő rendelkezik az Elektronikus Információs rendszerek biztonságáért felelős jogosultsággal, így szakmailag megfelelő, kockázatértékelésre és biztonsági szintbe és osztályba sorolásra alapuló biztonsági szabályzat készítését és az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátását vállaljuk.

Tanúsítványok, jogosultságok