Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

Új: KATASZTER KARBANTARTÁS (ASP IVK–KATI összekapcsolása, rögzítés) számviteli egyezőséghez, adatszolgáltatáshoz

Új KATASZTER KARBANTARTÁS szolgáltatást vállalunk az ASP adatmigrációs partnerünkkel azért, hogy az IVK szakrendszer (önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása) adatai össze legyenek rendelve a tárgyi eszközök KATI modulban rögzített, leltározott adataival, az ASP alkalmas legyen statisztikai adatszolgáltatásra

= Kataszter betétlapok (IVK) és tárgyi eszköz kartonok (KATI) összekapcsolása - mindenkinek

+ Rögzítés - ha szükséges, a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásának és a kartonoknak megfelelően

Előzmény: Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell az ingatlanvagyonnal kapcsolatos naprakész információkat. A 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet írja elő az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanelemek kötelező adatnyilvántartását és éves statisztikai adatszolgáltatás készítését.

Az ASP csatlakozás előtt az önkormányzatok többsége az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett és üzemeltetett KATAwin vagy e-kata kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert használta a kataszter nyilvántartásra, ezekből a forrásrendszerekből kerültek átemelésre az akkori állapotnak megfelelő - sok esetben sajnos hiányos vagy pontatlan - adatok.

Az ASP rendszerben két külön szakrendszer (az Ingatlanvagyon-kataszter  rendszer és a gazdálkodási szakrendszer, KATI modulja) biztosítja az analitikus nyilvántartások vezetését arra hivatkozva, hogy eltérőek a számviteli és a vagyongazdálkodási szempontok, ezért:

Pontos adatok esetén is szükséges az IVK-KATI összekapcsolás, mert a jogszabályok a két nyilvántartás között az ingatlanvagyon számviteli bruttó értékére kötelezően egyezőséget írnak elő:

  1. A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell (4/2013 (I.11.) Kormányrendelet),
  2. A kataszterben feltüntetett épület ingatlanrészek, illetőleg egyéb építmény ingatlanrészek bruttó értékének külön-külön és minden időpontban meg kell egyezni a számvitelben nyilvántartott bruttó értékkel (147/1992 (XI.6.) Kormányrendelet),

ezért az eltérő analitikus adattartalom ellenére is biztosítani szükséges a kapcsolatot.

A Magyar Államkincstár hamarosan az ASP-ből várja az adatszolgáltatást: 2022 novemberben az eAdat rendszerén tájékoztatta az ASP csatlakozásban érintett önkormányzatokat az ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben rögzített kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetésére és az ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítésére, mert ez a költségvetési támogatások feltételeinek ellenőrzése, megítélése és elszámolása során kiemelt szempont.
Kérelemmel lehetőség van a nem megfelelő tenant adatállomány törlésére és újbóli migrálásra.
A MÁK tájékoztató erről a linkről is letölthető

Ha a Kincstártól a rögzített adatok felülvizsgálatához és ellenőrzéséhez kért kiemelt figyelem nem elegendő, mert nincsen elegendő szakértelemmel, gyakorlattal vagy kapacitással rendelkező ügyintéző, vagy a megoldás nem egyértelmű, akkor egyedi helyzetfelmérést, egyeztetést ajánlunk fel a hiányzó adatok rögzítésére, adatmigrációra képes E-Szoftverfejlesztő Kft. vezetőjével, Pisák Szabolccsal. Az érdeklődőknek a kataszterért felelős ügyintézők és döntéshozó(k) jelenlétében előzetes egyeztetés után kötelezettségmentes helyszíni tájékoztatást nyújtunk, kérésre egyedi árajánlatot adunk. Az ingyenes konzultáció segítséget ad a teendők felmérésére és megoldására.

Az E-Szoftverfejlesztő Kft./E-Szoft Team Kft. együttműködésével megoldást nyújtunk: 

  • ha a számviteli és a kataszteri értékek egyezősége, a pontos eszköznyilvántartás nem teljeskörűen biztosított
  • ha az ingatlan betétlapok nem naprakészek vagy hiányosak, rögzítés szükséges
  • ha a kataszter ingatlan adatlapjának, a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai nem egyeznek meg a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásának adataival, a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával
  • ha a mérlegadatok és az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok nem egyeznek meg
  • ha az  ASP IVK és a KATI moduljai közötti integrációs kapcsolat nem megfelelő, a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei nincsenek összekapcsolva, a két szakrendszerben a bruttó értékek nem egyeznek, nem együtt változnak
  • ha az éves ingatlanvagyon-statisztika az IVS programból készült, és nincs alátámasztó analitika, a statisztika nem alkalmas a MÁK adatszolgáltatásra
  • ha a kataszter nyilvántartást, statisztikát eddig külső szakértő végezte és a fentieket nem vállalja vagy nincs szabad hozzáértő munkatárs ezekre.

Kapcsolat, érdeklődés, időpont egyeztetés:

Szűcsné Tóth Éva ügyvezető: +36 30 2052384, szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu

 
ASP KATI-IVK TÁJÉKOZTATÓ letöltése

 


Feltöltés ideje
2020.10.13 14:17
Utolsó módosítás ideje
2023.04.28 07:35