Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

MÁK tájékoztató: változik a kataszter adatszolgáltatás benyújtásának módszere és felülete, statisztika már csak az ASP-ből készíthető

Ez a tájékoztató  azoknak az önkormányzatoknak szól, melyek a tulajdonukban lévő ingatlanvagyonról és azok állapotáról a nyilvántartást még nem az ASP-ben vezetik vagy az nem megfelelő, így a 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2024 márciusban az ASP-ből nem teljesíthető.

Előzmény: A Magyar Államkincstár tavaly novemberben az eAdat rendszerén tájékoztatta az ASP csatlakozásban érintett önkormányzatokat az ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben rögzített kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetésére és az ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítésére.
A 2022-es MÁK tájékoztató 
erről a linkről letölthető

A MÁK pár napja már arról tájékoztatja az önkormányzatokat, hogy a következő évben esedékes OSAP 1616 adatgyűjtés vonatkozásában változik az adatszolgáltatások benyújtásának módszere és felülete. A beszámolójelentés a Magyar Államkincstár által biztosított  ASP Ingatlanvagyon- kataszter informatikai rendszeren keresztül teljesíthető a területileg illetékes vármegyei igazgatóságok irányába minden önkormányzatra vonatkozóan, beleértve az interfészes csatlakozókat is. 
Ismét felhívják a figyelmet, hogy a költségvetési támogatások feltételeinek ellenőrzése, megítélése és elszámolása során kiemelten fontos szempont az ASP szakrendszerben felfektetett kataszteri tételek pontos, valóságnak megfelelő szerepeltetése és ezen adatokból történő adatszolgáltatás teljesítése.
Kérelemmel lehetőség van az ASP-ben nem megfelelő tenant adatállomány törlésére és újbóli migrálásra.
A napokban kiküldésre kerülő MÁK tájékoztató erről a linkről letölthető


Ha nincsen elegendő szakértelemmel, gyakorlattal vagy kapacitással rendelkező ügyintéző, vagy a megoldás nem egyértelmű, ha az önkormányzat sem az ASP szakrendszerből készítette eddig a statisztikát és pár hónap múlva problémát jelent a korábbi módon történő adatszolgáltatás megszűnése, akkor keressen elérhetőségeinken, kérjen tájékoztatást, időpont egyeztetést.
Az ASP migrációs partnerünkkel, a hiányzó adatok rögzítésére, adatmigrációra képes E-Szoftverfejlesztő Kft. csapatával vállalunk ingatlan betétlapok rögzítését és egyszeri vagy folyamatos karbantartást, garanciát vállalunk az elvárásoknak megfelelő következő évi OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás elkészítésére.

 • Keressen, ha van kataszter az ASP IVK-ban, de nem alkalmas az adatszolgáltatásra, a földkönyvvel nem egyezik vagy nincsen adat.
 • Keressen, ha segítségre van szüksége az ASP-ből történő OSAP adatszolgáltatásra. 
 • Keressen, ha tárgyi eszköz rögzítés szükséges.
 • Keressen, ha az ASP-ben a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei nincsenek összekapcsolva, a két szakrendszerben a bruttó értékek nem egyeznek, nem együtt változnak.


Az E-Szoftverfejlesztő Kft./E-Szoft Team Kft. az érdeklődést jelző és az egyeztetés résztvevőit helyben egyeztetett időpontra megszervező hivatalok számára egyedi helyzetfelmérést, egyeztetést ajánl fel. A jegyző/polgármester, döntéshozó és az érintett önkormányzatok kataszter-ügyintézői jelenlétében történő személyes vagy online konzultáció segítséget ad a teendők felmérésére és megoldására (kérésre helyszíni megbeszéléssel). 
Az érdeklődőkkel a kapcsolattartást, az időpont egyeztetést, az ajánlatok készítését, szerződések megkötését fővállalkozóként az IP Monitoring Kft. végzi.


A STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSON TÚL: a legtöbb önkormányzatnak problémát jelent, hogy nem elegendő az IVK szakrendszerben az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, hanem azokat össze kell rendelni a tárgyi eszközök KATI modulban rögzített, leltározott adataival.

Migrációs előzmény: Az ASP csatlakozás előtt az önkormányzatok többsége az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett és üzemeltetett KATAwin vagy e-Kata kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert használta a kataszter nyilvántartásra, ezekből a forrásrendszerekből kerültek átemelésre az akkori állapotnak megfelelő adatok. Sajnos az adatok az önkormányzatok nagy részénél hiányosak vagy pontatlanok voltak.

Az ASP rendszerben két külön szakrendszer (az Ingatlanvagyon-kataszter rendszer és a gazdálkodási szakrendszer KATI modulja) biztosítja az analitikus nyilvántartások vezetését arra hivatkozva, hogy eltérőek a számviteli és a vagyongazdálkodási szempontok. Ezért a migrációkor a KATAwin vagy e-Kata rendszerek adatait külön kellett szedni.  

Pontos adatok esetén is szükséges az IVK-KATI összekapcsolás, mert a jogszabályok a két nyilvántartás között az ingatlanvagyon számviteli bruttó értékére kötelezően egyezőséget írnak elő: 

 1. A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell (4/2013 (I.11.) Kormányrendelet)
 2. A kataszterben feltüntetett épület ingatlanrészek, illetőleg egyéb építmény ingatlanrészek bruttó értékének külön-külön és minden időpontban meg kell egyezni a számvitelben nyilvántartott bruttó értékkel (147/1992 (XI.6.) Kormányrendelet)

ezért az eltérő analitikus adattartalom ellenére is biztosítani szükséges a kapcsolatot.

 

A kataszter karbantartás, ASP IVK - KATI összekapcsolás tájékoztatónk az alábbi gombról is letölthető:

KATASZTER KARBANTARTÁS TÁJÉKOZTATÓ letöltése

 

Az E-Szoftverfejlesztő Kft. együttműködésével megoldást nyújtunk: 

 • ha a számviteli és a kataszteri értékek egyezősége, a pontos eszköznyilvántartás nem teljeskörűen biztosított
 • ha az ingatlan betétlapok nem naprakészek vagy hiányosak, rögzítés szükséges
 • ha a kataszter ingatlan adatlapjának, a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai nem egyeznek meg a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásának adataival, a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával
 • ha a mérlegadatok és az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok nem egyeznek meg
 • ha az  ASP IVK és a KATI moduljai közötti integrációs kapcsolat nem megfelelő, a kataszteri adatok és az ingatlan tárgyi eszközök értékei nincsenek összekapcsolva, a két szakrendszerben a bruttó értékek nem egyeznek, nem együtt változnak
 • ha az éves ingatlanvagyon-statisztika az IVS programból készült, és nincs alátámasztó analitika, a statisztika nem alkalmas a MÁK adatszolgáltatásra
 • ha a kataszter nyilvántartást, statisztikát eddig külső szakértő végezte és a fentieket nem vállalja vagy nincs szabad hozzáértő munkatárs ezekre.

Az érdeklődőknek a kataszterért felelős ügyintézők és döntéshozók jelenlétében előzetes egyeztetés után kötelezettségmentesen helyszínen vagy telefonon tájékoztatást nyújt az E-Szoftverfejlesztő Kft./ E-Szoft Team Kft. szakértője. Ezt követően árajánlatot az egyedi igények és feladatok ismeretében e-mailben küldünk.

A döntésnél javasoljuk figyelembe venni, hogy:

 • a kataszter karbantartás időigényes és utólagos fizetést igényel
 • eddig is jelentős volt az önkormányzatok részéről érkező megbízás, a kapacitások végesek, erősen korlátozott a 2025. márciusi határidőre teljes rendbetételre vállalható megbízások száma
 • az idei évben szerződést kötőknek még biztosan elkészül márciusban az elvárásoknak megfelelő OSAP 1616 statisztikai adatszolgáltatás 
 • ellenőrzéskor az eddigi tapasztalatok alapján figyelembe vették a megkötött ASP kataszter karbantartás, tárgyi eszköz adatkapcsolat kialakítás szerződést

 

Az E-Szoftverfejlesztő Kft./ E-Szoft Team Kft. nevében is további jó munkát kívánok,

Szűcsné Tóth Éva ügyvezető
szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu
+36 30 2052384


Feltöltés ideje
2023.11.08 11:53
Utolsó módosítás ideje
2023.11.09 18:37